Swoop, Galveston Center for the Arts,
Galveston, Texas
2008
MRI film, steel
10' x 12' x 8"
id: 74
image name
5/7    previous    next